Các dấu hiệu chia hết cần nhớ – Số học 6

Dạng bài tập nhận biết chia hết thuộc Số học 6 – Toán lớp 6. Và dưới đây là Các dấu hiệu chia hết cần nhớ mà Toancap2.net tổng hợp lại.

Các em đã chắc còn nhớ: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 và Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

Hôm nay các em được biết thêm Các dấu hiệu chia hết cần ghi nhớ dưới đây.

1/  Bất cứ số nào khác 0 cũng chia hết cho chính nó.

2/  Nếu a $ \vdots $ b và b $ \vdots $ c ⇒ a $ \vdots $ c

3/ Số 0 chia hết cho mọi số b khác 0.

4/ Bất cứ số nào củng chia hết cho 1.

5/ Nếu a $ \vdots $ m và b $ \vdots $ m thì a + b $ \vdots $ m và a – b $ \vdots $ m

6/ Nếu tổng của hai số chia hết cho m và một trong hai số ấy chia hết cho m thì số còn lại cũng chia hết cho m.

7/ Nếu một trong hai số a và b chia hết cho m, số kia không chia hết cho m thì a +b không chia hết cho m và a – b không chia hết cho m.

8/ Nếu một thừa số của tích chia hết cho m thì tích chia hết cho m.

9/ Nếu a $ \vdots $ m và b $ \vdots $ n ⇒ ab $ \vdots $ mn

Hệ quả:

Nếu a $ \vdots $ b ⇒ an $ \vdots $ bn

Nếu a $ \vdots $ m và a $ \vdots $ n , (m,n) = 1 ⇒ a $ \vdots $ mn

Hãy like và chia sẻ bài viết để ủng hộ website Toancap2.net nhé các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *