Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 7 THCS Võ Trường Toản

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 

BÀI 1: (4 điểm) Thực hiện các phép tính :

a) \displaystyle \left( \frac{11}{12}:\frac{44}{16} \right).\left( -\frac{1}{3}+\frac{1}{2} \right)

b) \displaystyle 7,5:\left( -\frac{5}{3} \right)+2\frac{1}{2}:\left( -\frac{5}{3} \right)

c)  \displaystyle \left| -\frac{3}{7} \right|:\left( -3 \right)_{{}}^{2}-\sqrt{\frac{4}{49}}

d)  \displaystyle \frac{(-5_{{}}^{2}).(-5_{{}}^{3}).16}{\left( -2 \right)_{{}}^{4}}

BÀI 2: (2 điểm)

a) \displaystyle 2x-\frac{3}{4}=-\left( +\frac{2}{3} \right)

b) \displaystyle x_{{}}^{5}:x_{{}}^{3}=\frac{1}{16}

3) \displaystyle \left| x+\frac{1}{3} \right|-2=-1

4) \displaystyle \frac{2}{9}x\left( x-3\frac{7}{8} \right)=0

BÀI 3: (2 điểm) Tìm các số x, y, z biết:

\displaystyle \frac{x}{-3}=\frac{y}{-4}=\frac{z}{5}  và x + y + z = -144

BÀI 4: (2 điểm)

Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m. Tính diện tích hình chữ nhật. biết tỉ số giữa hai độ dài của nó là \displaystyle \frac{3}{4}.

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2