Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 7 THCS Võ Trường Toản

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số lớp 7 

BÀI 1: (4 điểm) Thực hiện các phép tính :

a) $ \displaystyle \left( \frac{11}{12}:\frac{44}{16} \right).\left( -\frac{1}{3}+\frac{1}{2} \right)$

b) $ \displaystyle 7,5:\left( -\frac{5}{3} \right)+2\frac{1}{2}:\left( -\frac{5}{3} \right)$

c)  $ \displaystyle \left| -\frac{3}{7} \right|:\left( -3 \right)_{{}}^{2}-\sqrt{\frac{4}{49}}$

d)  $ \displaystyle \frac{(-5_{{}}^{2}).(-5_{{}}^{3}).16}{\left( -2 \right)_{{}}^{4}}$

BÀI 2: (2 điểm)

a) $ \displaystyle 2x-\frac{3}{4}=-\left( +\frac{2}{3} \right)$

b) $ \displaystyle x_{{}}^{5}:x_{{}}^{3}=\frac{1}{16}$

3) $ \displaystyle \left| x+\frac{1}{3} \right|-2=-1$

4) $ \displaystyle \frac{2}{9}x\left( x-3\frac{7}{8} \right)=0$

BÀI 3: (2 điểm) Tìm các số x, y, z biết:

$ \displaystyle \frac{x}{-3}=\frac{y}{-4}=\frac{z}{5}$  và x + y + z = -144

BÀI 4: (2 điểm)

Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m. Tính diện tích hình chữ nhật. biết tỉ số giữa hai độ dài của nó là $ \displaystyle \frac{3}{4}$.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *