Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số 8 THCS Tô Hoàng 2009-2010

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) môn chương 1 môn Đại số lớp 8 trường THCS Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội năm học 2009-2010.

Đề gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM: (3đ)

Bài 1: Chọn phương án trả lời đúng trong các câu trả lời sau: (2đ)

Câu 1. Biểu thức x4 – 1 là dạng của hằng đẳng thức sau:

A. (A – B)2

B. A2 – B2

C. (A + B)2

D. (A – B)(A2 + AB +B2)

Câu 2. (a2 – 2ab + b2) : (b – a) bằng:

A. – 2

B. b – a

C. a – b

D. 2

Câu 3. Rút gọn biểu thức

B = (x – 2y)(x2 + 2xy + 4y2) – (x + y)(x2 – xy + y2) ta được:

A. 9y3

B. – 9y3

C. 11

D. -11

Câu 4. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức x2 + 6x + 14 là:

A. 3

B. – 3

C. 5

D. 6

Bài 2: Điền dấu “x” vào ô Đ (đúng), S(sai) tương ứng với các khẳng định sau: (1đ)

STTKHẲNG ĐỊNHĐS
1x3 – y3 = (x – y)( x2 – xy + y2)  
2x2 – y2 + 4 – 4x = (x – 4)2 – y2  
3(x – 2)2 = (2 – x)2  
4x2 – 16 = (x + 4)(x – 4)  

II. TỰ LUẬN: (7đ)

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: (3đ)

a. x3 + 2x2 + 9x + 18

b. x2 – y2 – 4yz – 4z2

c. x2 + x – 30

Bài 2. Tìm x biết: (2đ)

a. (2x + 1)2 + (x – 2)2 + 2(2x + 1)(x – 2) = 16

b. x4 – 8x = 0

Bài 3. Thực hiện phép tính chia: (1,5đ)       (6x3 – 2x2 – 9x + 3) : (3x – 1)

Bài 4. (0,5đ) Tìm số nguyên n để (n3 – 4n2 + 5n – 1) chia hết cho (n – 3).

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *