Đề kiểm tra Hình học 8 chương 1 Tứ giác THPT DL Lomonoxop 2018-2019

Đề kiểm tra chương 1 Tứ giác môn Hình học lớp 8 trường THPT dân lập Lomonoxop năm học 2018-2019.

ĐỀ 01:

Câu 1: Hãy chọn đáp án đúng:

Hình thang cân là hình chữ nhật nếu:

A. Hai cạnh kề bằng nhau

B. Hai đường chéo vuông góc

C. Có một góc vuông

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 2. Quan sát hình vẽ sau:

Biết AB = BC = CD = DA = 5cm. AC cắt BD tại O và BD = 8cm. MA = MB

Điền số thích hợp vào ô trống:

$ \Delta AOD$ là tam giác ……………………….

OA = ……..cm

OM = …….cm

Câu 3.

Cho hình chữ nhật ABCD, BC = 2AB. Lấy E, F lần lượt là trung điểm của BC và AD. Lấy I đối xứng với A qua B. Chứng minh rằng :

a) Tứ giác BICD là hình bình hành, từ đó suy ra I, E, D thẳng hàng

b) Tứ giác BEFA là hình vuông

c) Góc AED = $ {{90}^{o}}$

d) AE cắt IC tại M. Chứng minh $ MC=\frac{1}{3}IC$

Biểu điểm:

Câu 1: 1 điểm

Câu 2: 1,5 điểm

Câu 3: a. 3 điểm

b. 2 điểm

c. 1,5 điểm

d. 1 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *