Đề kiểm tra KSCL giữa kì 1 môn Toán 9 THCS Tô Hoàng 2016-2017

Đề kiểm tra KSCL giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 THCS Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 90 phút.

Bài I (2,5 điểm). Giải phương trình:

a) $ 2\sqrt{x}=\sqrt{{9x}}-3$

b) $ 2\sqrt{{4x-8}}-\frac{2}{3}\sqrt{{9x-18}}=\sqrt{{49x-98}}-10$

c) $ x-\sqrt{{x-1}}=3$

Bài II (3,5 điểm). Cho biểu thưc $ A=\left( {\frac{{\sqrt{x}-x-3}}{{x-1}}-\frac{1}{{\sqrt{x}-1}}} \right):\left( {\frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-1}}-\frac{{\sqrt{x}-1}}{{\sqrt{x}+1}}-\frac{{8\sqrt{x}}}{{x-1}}} \right)$

a) Rút gọn A

b) Tính giá trị của A khi $ x=4-2\sqrt{3}$

c) So sánh A với 1

Bài III (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông ở A; AB = 3cm, AC = 4cm; đường cao AH.

a) Giải tam giác vuông ABC

b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE.

c) Gọi M và N theo thứ tự là hình chiếu của E trên các cạnh AB và AC. Tứ giác AMEN là hình gì?

d) Tính diện tích của tứ giác AMEN

Bài IV (0,5 điểm). Cho các số dương x, y thỏa mãn $ 2\sqrt{x}+5\sqrt{y}=3$ . Tính giá trị nhỏ nhất của $ A=2x+y$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *