Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kỳ II thời gian 90 phút

Các em học sinh thử giải đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kỳ II dưới đây trong thời gian 90 phút. Bài nào khó quá thì hãy comment bên dưới để nhờ trợ giúp.

Bài 1 (5 đ):Giải các phương trình và bất phương trình sau :

a) 5(x – 1) – 3x + 3 = 0

b) (x + 2)(x – 1 ) = 5(x + 2)

c) \frac{x}{x-1}-\frac{3}{x+1}=\frac{3-x}{x^2 -1}

d) |x + 3| = 5x – 7

e){\LARGE\frac{x-5}{3}\geqslant\frac{7-x}{5}}

Bài 2 (1,5 đ): Giải toán bằng cách lập phương trình :

Một bồn hoa hình chữ nhật có chu vi là 26m, biết chiều dài hơn chiều rộng là 4m. tích diện tích khu vườn?

Bài 3 (1 đ):

Cho tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm và BC = 7cm. Tia phân giác góc BAC cắt BC tại E. tính EB và EC.

Bài 4 (2 đ) : Hai đường cao AD và BE của tam giác ABC cắt nhau tại H. Chứng minh rằng :

a) Tam giác ADC và tam giác BEC là hai tam giác đồng dạng.

b) HA.HD = HB.HE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *