Nhân đa thức với đa thức

1. Qui tắc nhân đa thức với đa thức

Muốn nhân một đa thưc với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

2. Công thức nhân đa thức với đa thức

Cho A, B, C, D là các đa thức ta có:

(A + B) . (C + D) = A(C + D) + B(C + D)

= AC + AD + BC + BD.

1 Comment

Add a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *