Tháng: Tháng Sáu 2018

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bình Phước 2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Bài 1.  (1,5 điểm) 1) Rút gọn biểu thức $ A={{(\sqrt{5}-\sqrt{2})}^{2}} \sqrt{40}$ 2) Rút gọn biểu thức $ B=\left( \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\frac{\sqrt{x} […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Vĩnh Long 2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Bài I. (2 điểm) Cho biểu thức: $ A=\left( \frac{x 3\sqrt{x} 2}{x\sqrt{x}-8}-\frac{1}{\sqrt{x}-2} \right):\frac{1}{\sqrt{x}}$ với $ x>0;x\ne 4.$ Tính giá […]

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án. Ngày thi 9/6/2018 Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Nam Định 2018

Đề thi vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2018 có đáp án

Đề thi vào 10 THPT môn Toán, Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội năm học 2018 – 2019. Ngày thi 7 tháng 6 năm 2018. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Có đáp án. Bài I (2,0 điểm) Cho hai biểu thức A = $ […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên 2018

Đề thi Toán vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên năm 2018. Đại học quốc gia Hà Nội, trường Đại học khoa học tự nhiên. Có lời giải. Dùng cho tất cả các thí sinh. Thời gian làm bài 120 phút. Đề chính thức. Nội dung đề thi: Lời […]

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Hưng Yên 2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên năm học 2018 -2019. Ngày thi 3/6/2018. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề. Nội dung đề thi gồm 2 phần Tự luận (45 phút) và Trắc nghiệm (45 phút): Phần tự […]

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh 2018 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án. Nội dung đề thi: Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính: $ \displaystyle \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$ Rút gọn biểu thức: P = $ […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bà Rịa Vũng Tàu 2018

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2018-2019. Đề thi chung cho tất cả các thí sinh. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 30 tháng 5 năm 2018.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh năm học 2018 -2019. Ngày thi 1 tháng 6 năm 2018, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung đề thi: Câu 1. (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức: T= √16 5. Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Hà Nam 2018

Đề thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên năm 2018 – 2019 môn thi Toán đề chung và chuyên. Sở giáo dục và đào tạo Hà Nam. Môn Toán (đề chung): Thời gian làm bài 120 phút Môn Toán (đề chuyên): Thời gian làm bài 150 phút


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học