Tháng: Tháng Sáu 2018

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bình Phước 2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Bài 1.  (1,5 điểm) 1) Rút gọn biểu thức 2) Rút gọn biểu thức với Tính giá trị của khi […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên tỉnh Vĩnh Long 2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Bài I. (2 điểm) Cho biểu thức: với Tính giá trị của tại Tính giá trị của biểu thức: […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên 2018

Đề thi Toán vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên năm 2018. Đại học quốc gia Hà Nội, trường Đại học khoa học tự nhiên. Có lời giải. Dùng cho tất cả các thí sinh. Thời gian làm bài 120 phút. Đề chính thức. Nội dung đề thi: Lời […]

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh 2018 có đáp án

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh năm học 2018 -2019. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án. Nội dung đề thi: Câu 1. (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:  Rút gọn biểu thức: P = với x ≥ […]

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh năm học 2018 -2019. Ngày thi 1 tháng 6 năm 2018, thời gian làm bài 120 phút. Nội dung đề thi: Câu 1. (1,0 điểm) Tính giá trị biểu thức: T= √16 5. Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình […]

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2