Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Nguyễn Trường Tộ 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Trường Tộ phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức.

Ngày kiểm tra: 11/12/2018

Bài 1 (1,5 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – 5x – y2 – 5y

b) x3 + 2x2 – 4x – 8

c) a3 – 8a2 + 16a

Bài 2 (1,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) A = (x + 3)2 + (x – 2)2 – 2(x + 3)(x – 2)

b) B = (x – 2)3 – x(x – 1)(x – 3) + 3x2 – 9x + 8

Bài 3 (3,0 điểm). Cho biểu thức M = $ \frac{{x+3}}{{x-2}}+\frac{{x-3}}{{x+2}}-\frac{{2{{x}^{2}}+3x+6}}{{{{x}^{2}}-4}}$

a) Tìm điều kiện để biểu thức M xác định

b) Rút gọn M

c) Tính giá trị của M khi x = 3

d) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để M nhận giá trị nguyên.

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường trung tuyến AM. Kẻ MH, MK lần lượt vuông góc với AB và AC (H thuộc AB và K thuộc AC).

a) Chứng minh tứ giác AKMH là hình chữ nhật

b) Chứng minh tứ giác BHKM là hình bình hành

c) Gọi E là trung điểm của MH, gọi F là trung điểm của MK. Đường thẳng HK cắt AE, AF lần lượt tại I và J. Chứng minh HI = KJ.

d) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Giả sử tam giác ABG vuông tại G và AB = $ 4\sqrt{3}$ (cm). Tính độ dài EF.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho các số hữu tỷ a, b, c và d thỏa mãn điều kiện:

$ \left\{ \begin{array}{l}{{a}^{2}}+{{b}^{4}}+{{c}^{6}}+{{d}^{8}}=1\\{{a}^{{2016}}}+{{b}^{{2017}}}+{{c}^{{2018}}}+{{d}^{{2019}}}=1\end{array} \right.$

Tính giá trị của biểu thức M = $ {{a}^{3}}-a+3{{b}^{4}}-3b+5{{c}^{5}}-5c+7{{d}^{6}}-7d$

——————————-Hết——————————-

Lưu ý trong quá trình làm bài:

Thí sinh được sử dụng máy tính, không được sử dụng bút xóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *