Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Nguyễn Trường Tộ 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Trường Tộ phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức.

Ngày kiểm tra: 11/12/2018

Bài 1 (1,5 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – 5x – y2 – 5y

b) x3 + 2x2 – 4x – 8

c) a3 – 8a2 + 16a

Bài 2 (1,5 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:

a) A = (x + 3)2 + (x – 2)2 – 2(x + 3)(x – 2)

b) B = (x – 2)3 – x(x – 1)(x – 3) + 3x2 – 9x + 8

Bài 3 (3,0 điểm). Cho biểu thức M = \frac{{x+3}}{{x-2}}+\frac{{x-3}}{{x+2}}-\frac{{2{{x}^{2}}+3x+6}}{{{{x}^{2}}-4}}

a) Tìm điều kiện để biểu thức M xác định

b) Rút gọn M

c) Tính giá trị của M khi x = 3

d) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để M nhận giá trị nguyên.

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A có đường trung tuyến AM. Kẻ MH, MK lần lượt vuông góc với AB và AC (H thuộc AB và K thuộc AC).

a) Chứng minh tứ giác AKMH là hình chữ nhật

b) Chứng minh tứ giác BHKM là hình bình hành

c) Gọi E là trung điểm của MH, gọi F là trung điểm của MK. Đường thẳng HK cắt AE, AF lần lượt tại I và J. Chứng minh HI = KJ.

d) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Giả sử tam giác ABG vuông tại G và AB = 4\sqrt{3} (cm). Tính độ dài EF.

Bài 5 (0,5 điểm). Cho các số hữu tỷ a, b, c và d thỏa mãn điều kiện:

\left\{ \begin{array}{l}{{a}^{2}}+{{b}^{4}}+{{c}^{6}}+{{d}^{8}}=1\\{{a}^{{2016}}}+{{b}^{{2017}}}+{{c}^{{2018}}}+{{d}^{{2019}}}=1\end{array} \right.

Tính giá trị của biểu thức M = {{a}^{3}}-a+3{{b}^{4}}-3b+5{{c}^{5}}-5c+7{{d}^{6}}-7d

——————————-Hết——————————-

Lưu ý trong quá trình làm bài:

Thí sinh được sử dụng máy tính, không được sử dụng bút xóa.

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2.

Và tham gia nhóm Giải toán cấp 2 để hỗ trợ nhau giải các bài toán lớp 6, 7, 8, 9: https://www.facebook.com/groups/2158306784220150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2