Phép trừ các phân thức đại số

1. Phân thức đối

Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0

Phân thức đối của phân thức $ \displaystyle \frac{A}{B}$ được kí hiệu là $ \displaystyle -\frac{A}{B}$

Vậy $ \displaystyle -\frac{A}{B}=\frac{-A}{B}$ và $ \displaystyle -\frac{-A}{B}=\frac{A}{B}$

2. Phép trừ phân thức

Muốn trừ phân thức $ \displaystyle \frac{A}{B}$ cho phân thức $ \displaystyle \frac{C}{D}$ , ta cộng $ \displaystyle \frac{A}{B}$ với phân thức đối của $ \displaystyle \frac{C}{D}$

Vậy $ \displaystyle \frac{A}{B}-\frac{C}{D}=\frac{A}{B}+\left( -\frac{C}{D} \right)$

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *