Phép trừ các phân thức đại số

1. Phân thức đối

Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0

Phân thức đối của phân thức \displaystyle \frac{A}{B} được kí hiệu là \displaystyle -\frac{A}{B}

Vậy \displaystyle -\frac{A}{B}=\frac{-A}{B} và \displaystyle -\frac{-A}{B}=\frac{A}{B}

2. Phép trừ phân thức

Muốn trừ phân thức \displaystyle \frac{A}{B} cho phân thức \displaystyle \frac{C}{D} , ta cộng \displaystyle \frac{A}{B} với phân thức đối của \displaystyle \frac{C}{D}

Vậy \displaystyle \frac{A}{B}-\frac{C}{D}=\frac{A}{B}+\left( -\frac{C}{D} \right)

Ghi chú:

Mọi thắc mắc, yêu cầu cần giải đáp, hỗ trợ giải toán vui lòng gửi về email toancap2.net@gmail.com hoặc inbox fanpage Toán cấp 2 dưới đây:

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2