Bài tập tuần 3 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

LUYỆN TẬP: NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 3 – TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU

Bài 1: Thực hiện phép tính (hợp lí nếu có thể):

a) \left( -\frac{28}{19} \right).\left( \frac{-38}{14} \right)

b) \left( -\frac{-21}{16} \right).\left( -\frac{24}{7} \right)

c) \frac{12}{25}.\frac{23}{7}-\frac{12}{25}.\frac{12}{7}

d) 13\frac{2}{7}:\left( \frac{-8}{9} \right)+2\frac{5}{7}:\left( \frac{-8}{9} \right)

e) \left( \frac{-6}{11} \right).\frac{7}{10}.\left( \frac{11}{-6} \right).\left( -20 \right)

f) \left( -1\frac{1}{2} \right):\frac{3}{4}.\left( -4\frac{1}{2} \right)

g) 21-3\frac{3}{4}:\left( \frac{3}{8}-\frac{1}{6} \right)

h) \left( 2-\frac{3}{2} \right)\left( 2-\frac{4}{3} \right)\left( 2-\frac{5}{4} \right)\left( 2-\frac{6}{5} \right)

i) \frac{1}{2011}+\frac{2012.2010}{2011}-2012

k) \frac{5}{4}-\frac{5}{4}:\left( \frac{3}{8}-\frac{1}{6} \right):\frac{11}{12}

l) \frac{3}{5}:\left( -\frac{-1}{15}-\frac{1}{6} \right)+\frac{3}{5}:\left( \frac{-1}{3}-1\frac{1}{15} \right)

m) \left( \frac{-3}{4}+\frac{2}{5} \right):\frac{3}{7}+\left( \frac{3}{5}+\frac{-1}{4} \right):\frac{3}{7}

n) \left( 1-\frac{1}{{{2}^{2}}} \right)\left( 1-\frac{1}{{{3}^{2}}} \right)\left( 1-\frac{1}{{{4}^{2}}} \right).......\left( 1-\frac{1}{{{100}^{2}}} \right)

0) 2+\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}}}

Bài 2: Tìm x, biết:
a) 1\frac{1}{2}x+\frac{-4}{5}=4

b) \frac{2}{3}x+\frac{-1}{2}x=\frac{-5}{12}

c) \frac{3}{7}x-\frac{2}{3}x=\frac{10}{21}

d) \left( 4\frac{2}{3}-2x \right).2\frac{1}{4}=1\frac{1}{2} e) \frac{3}{5}+\frac{4}{9}:x=\frac{2}{3}

f) \frac{7}{35}:\left( x-\frac{1}{3} \right)=-\frac{2}{25}

g) \frac{3}{5}\left( \frac{5}{3}-x \right)=\frac{3}{5}\left( \frac{2}{3}-\frac{1}{9} \right)

h) \frac{3}{4}\left( x-8 \right)=\frac{5}{7}\left( 14-\frac{7}{2} \right)

i) 3\left( x-\frac{1}{2} \right)-5\left( x+\frac{3}{5} \right)=-x+\frac{1}{5} k) \left( 2x-1 \right)\left( x+\frac{2}{3} \right)=0

l) \displaystyle \frac{x+4}{2011}+\frac{x+3}{2012}+\frac{x+2}{2013}+\frac{x+1}{2014}

m) \left( x+1 \right)\left( x+5 \right)>0

Series Navigation<< Bài tập tuần 2 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng HậuBài tập tuần 4 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu >>

Fanpage Toán cấp 2:

Nhóm Giải toán cấp 2

 

1 Comment

Add a Comment
  1. vũ thị huỳnh nga

    phiếu học tập theo tuần hay, mình muốn xin tải về được ko bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Toán THCS © 2012 Toán cấp 2