Tháng: Tháng Mười Hai 2017

Một số bài tập toán năng suất và tỉ lệ phần trăm

Một số bài tập toán về năng suất và tỉ lệ phần trăm thuộc chủ đề giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. Dạng 1: Các bài toán về năng suất Bài 1: Một xưởng cơ khí phải làm 350 chi tiết máy trong thời gian quy định. Nhờ cải tiến […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên PTNK-ĐHQG TPHCM năm 2013

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên phổ thông năng khiếu Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh năm học 2013 – 2014. Câu I: Cho phương trình:  với m là tham số. a) Tìm m sao cho phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt . Chứng minh […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Bắc Ninh năm 2013

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên tỉnh Bắc Ninh năm học 2013 – 2014. Câu 1. (1,5 điểm) a) Rút gọn biểu thức với . b) Cho , tính giá trị của biểu thức  Câu 2. (2,0 điểm) Cho phương trình:  (1), với x là ẩn, m là tham […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Hải Phòng năm 2013

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên thành phố Hải Phòng năm học 2013 – 2014. Bài 1. (2.0 điểm) a) Cho . Tìm sao cho A < 2. b) Tìm m để phương trình  có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn . Bài 2. (2.0 điểm) a) Giải phương […]

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định năm 2012

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định năm học 2012 – 2013. Bài 1: (1,25 điểm) 1) Tìm điều kiện xác định của biểu thức . 2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số y = 2mx + 1 đi […]

Toán cấp 2 © 2012 Toán cấp 2