Tháng: Tháng Tư 2019

Đề thi HK2 môn Toán 9 huyện Thạch Thất năm 2018-2019 có lời giải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 huyện Thạch Thất, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Hướng dẫn giải Đề kiểm tra HK2 môn Toán 9 huyện Thạch Thất năm 2018-2019: Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa!

Đề thi HK2 môn Toán 8 THCS Nguyễn Du năm 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1 (2 điểm) 1. Giải các phương trình sau: a) 5(x-3) – 2(x+5) = 7x-13 b) $ \frac{{x+2}}{{x-2}}-\frac{1}{x}=\frac{{{{x}^{2}}+5x+4}}{{2{{x}^{2}}-4x}}$ 2. Giải bất phương trình sau và […]

Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Nguyễn Du năm 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày thi: 27/04/2019 Bài 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể). a) $ \frac{8}{9}-\frac{1}{3}.\frac{7}{2}$ b) $ \frac{{-2}}{7}+\frac{2}{7}\left( {\frac{1}{4}-\frac{1}{3}} \right)$ c) […]

Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Lê Quý Đôn năm 2017-2018

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra : 17/04/2018. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi HK2 môn Toán 6 THCS Lương Thế Vinh năm 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề thi HK2 môn Toán 6 huyện Đan Phượng năm 2018-2019 có lời giải

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 huyện Đan Phượng, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Hướng dẫn giải Đề kiểm tra HK2 môn Toán 6 huyện Đan Phượng năm 2018-2019:

Đề thi HK2 môn Toán 8 trường MARIE CURIE các năm từ 2013-2018

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 8 trường THCS & THPT MARIE CURIE qua các năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Năm học 2013-2014 Năm học 2014-2015 Năm học 2015-2016 Năm học 2016-2017 Năm học 2017-2018

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Long Biên năm 2018-2019 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Long Biên, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Đáp án Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Long Biên năm 2018-2019

Đề thi HK2 môn Toán 8 THCS Nam Từ Liêm năm 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 THCS Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1 (2 điểm). Cho biểu thức: A = $ \frac{{x+2}}{{{{x}^{2}}-4x+4}}$ và B = $ \frac{{x+2}}{x}-\frac{1}{{2-x}}+\frac{{6-{{x}^{2}}}}{{{{x}^{2}}-2x}}$, với $ x\ne 0;x\ne \pm 2$ a) Tính giá trị của […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Tây Hồ năm 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Tây Hồ, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Câu 1 (2,0 điểm) a) Tính giá trị của biểu thức A = $ \frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+1}}$ khi x = 25. b) Rút gọn biểu thức B = $ \frac{{5\sqrt{x}-9}}{{x-5\sqrt{x}+6}}+\frac{{\sqrt{x}+2}}{{3-\sqrt{x}}}+\frac{{\sqrt{x}-1}}{{\sqrt{x}-2}}$ với $ x\ge 0;x\ne […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 TP Đà Nẵng năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1. (2,0 điểm) Cho (P) là đồ thị hàm số $ y=\frac{1}{3}{{x}^{2}}$ và (d) là đồ thị hàm số $ y=-\frac{1}{3}x+4$ a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng […]

Đề thi HK2 môn Toán 7 THCS Nguyễn Tất Thành 2018-2019

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Tất Thành, ĐH sư phạm Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1:( 3 điểm) Cho các đa thức $ $ P(x)= x4 – 2×2 –x2+x4 và Q(x)= x4 +3×2 -4x -6×2 -7. 1. Thu gọn […]

Đề thi HSG Toán 7 giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7, giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 150 phút. Câu 1: ( 2,0 điểm) 1) Tính  M = $ \displaystyle \frac{{\frac{3}{4}-\frac{3}{{11}}+\frac{3}{{13}}}}{{\frac{5}{4}-\frac{5}{{11}}+\frac{5}{{13}}}}+\frac{{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}}}{{\frac{5}{4}-\frac{5}{6}+\frac{5}{8}}}$ 2)  Tính  A=$ \displaystyle \frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+…+\frac{1}{{2019}}$ ;  B =$ \displaystyle \frac{1}{{2018}}+\frac{2}{{2017}}+\frac{3}{{2016}}+…+\frac{{2017}}{2}+\frac{{2018}}{1}$.  Tính $ \displaystyle \frac{A}{B}$ Câu 2: […]

Đề thi HSG Toán 6 giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn 2018-2019

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6, giao lưu Olympic cấp huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 150 phút. Câu 1: (2,0 điểm) 1) Tính nhanh A = $ \frac{5}{{19.20}}+\frac{5}{{20.21}}+\frac{5}{{21.22}}+….+\frac{5}{{36.37}}+\frac{5}{{37.38}}$ 2) Rút gọn biểu thức  B = 5.$ \displaystyle \left[ {\frac{{12-\frac{{12}}{7}-\frac{{12}}{{289}}-\frac{{12}}{{85}}}}{{4-\frac{4}{7}-\frac{4}{{289}}-\frac{4}{{85}}}}:\frac{{5+\frac{5}{{13}}+\frac{5}{{169}}+\frac{5}{{91}}}}{{6+\frac{6}{{13}}+\frac{6}{{169}}+\frac{6}{{91}}}}} \right].\frac{{158158}}{{711711}}$ Câu 2: (3,0 điểm) 1) […]

Đề thi HK2 môn Toán 6 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có lời giải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 huyện Thanh Trì, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra: 23/4/2019. Có đáp án. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Hướng dẫn giải Đề kiểm tra HK2 môn Toán 6 huyện Thanh Trì năm 2018-2019: […]

Đề thi HK2 môn Toán 8 THCS Lê Quý Đôn năm 2018-2019 có lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 THCS Lê Quý Đôn năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có lời giải. Ngày kiểm tra: 17/4/2019. Bài 1(2,5 điểm): Giải các phương trình sau a) $ 2\left( {x-1} \right)-\frac{5}{2}\left( {3-4x} \right)=1$ b) $ 9{{x}^{2}}-1+\left( {3x-1} \right)\left( {x+2} \right)=0$ c) $ \frac{{3x-1}}{{1-x}}+\frac{{2x+5}}{{x+3}}+\frac{4}{{{{x}^{2}}+2x-3}}=-1$ […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Tân Bình năm 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Câu 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau a) $ {{x}^{2}}-(2+\sqrt{3})x+2\sqrt{3}=0$ b) x4 + 8×2 =9 Câu 2: (1,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hàm số […]

Đề thi HK2 môn Toán 8 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có lời giải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 huyện Thanh Trì, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra: 23/4/2019. Có đáp án. Hướng dẫn giải Đề kiểm tra HK2 môn Toán 8 huyện Thanh Trì năm 2018-2019:

Đề thi HK2 môn Toán 7 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có lời giải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 huyện Thanh Trì, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra: 23/4/2019. Có đáp án. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Hướng dẫn giải Đề kiểm tra HK2 môn Toán 7 huyện Thanh Trì năm 2018-2019:

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Thanh Xuân năm 2018-2019 có lời giải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Thanh Xuân, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có lời giải. Bài 1 (2 điểm). Cho hai biểu thức A = $ \frac{{\sqrt{x}+8}}{{x+7}}$  và B = $ \frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-3}}+\frac{{8\sqrt{x}+24}}{{x-9}}$ với x ≥ 0;  x ≠ 9 1) Tính giá trị của […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm năm 2018-2019 có lời giải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Hoàn Kiếm, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Ngày kiểm tra: 19/4/2019. Hướng dẫn giải đề kiểm tra HK2 môn Toán 9 quận Hoàn Kiếm năm 2018-2019:

Giải phương trình nghiệm nguyên bằng nguyên lý kẹp – Ôn thi vào 10

Phương trình nghiệm nguyên thường là câu khó trong các đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán. Để làm được dạng bài tập này các em cần luyện giải, nắm được các dạng. Có những bài toán giải phương trình nghiệm nguyên khó nếu biết cách áp dụng nguyên lý kẹp vào giải thì […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Hai Bà Trưng năm 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Hai Bà Trưng, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1: (2,0 điểm) Cho các biểu thức: A = $ \frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-2}}$ ;    B = $ \frac{{2\sqrt{x}+3}}{{\sqrt{x}+2}}-\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-2}}-\frac{8}{{4-x}}$ (ĐKXĐ: x ≥ 0; x ≠ 4) a) Tính giá trị của A tại […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 huyện Thanh Trì năm 2018-2019 có lời giải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 huyện Thanh Trì, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Hướng dẫn giải Đề kiểm tra HK2 môn Toán 9 huyện Thanh Trì năm 2018-2019:

Đề thi HK2 môn Toán 7 quận Ba Đình năm 2018-2019 có lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 quận Ba Đình, Hà Nội năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Có đáp án. Hướng dẫn giải đề kiểm tra HK2 môn Toán 7 quận Ba Đình năm 2018-2019:

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Cầu Giấy năm 2018-2019 có lời giải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Cầu Giấy, Hà Nội năm học 2018-2019. Ngày kiểm tra: 18 tháng 04 năm 2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1 (2 điểm). Cho hai biểu thức A = $ (\frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-1}}+\frac{1}{{x-\sqrt{x}}}):\left( {\frac{1}{{\sqrt{x}+1}}+\frac{2}{{x-1}}} \right)$           với x >0; x ≠ 1 1) Rút gọn biểu […]

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Hoàng Mai năm 2018-2019 có lời giải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Hoàng Mai, Hà Nội năm học 2018-2019. Ngày kiểm tra: 12 tháng 04 năm 2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài 1 (2 điểm). Cho hai biểu thức A = $ \frac{3}{{\sqrt{x}-1}}-\frac{{2\sqrt{x}+5}}{{x-1}}$  và B = $ \frac{{\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-2}}$ với x ≥ 0; x ≠ 1; […]

Đề thi học kì 2 môn Toán 7 THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 2018-2019

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. Đề chính thức.

Đề thi HK2 môn Toán 9 quận Nam Từ Liêm 2018-2019 có lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm học 2018-2019. Ngày kiểm tra: 12 tháng 04 năm 2019. Thời gian làm bài: 90 phút. Bài I (2 điểm). Giải các phương trình, hệ phương trình sau: 1) 3×2 – 14x + 8 = 0 2) $ […]


Toán THCS © 2012 Liên hệ
tài liệu đại học